romseh

Capabilități tehnologice

romseh

PIESE TIP PLACA
1. Gabarit
   a) Lungime: min 25 max 550
   b) Latime: min 25 max 300
   c) Grosime: min 3 max 60
2. Masa – 60 kg
3. Abateri
   a) Planeitate
           • 100 X 150 – 0,02
           • 200 X 300 – 0,03
           • 300 X 500 X -0,04
           • >500
   b) Paralelism
           • 100 – 150 – 0,015
           • 200 – 300 – 0,025
           • 300 – 500 – 0,03
           • >500 – 0,04
   c) Rugozitate
           • 0,8 – 1,6 in functie de gabarit

PIESE DE TIP AX
1. Gabarit
   a) Ø MIN 5
   b) Ø MAX 100
   c) L min. 15
   d) L max. 850
2. Abateri
   a) DE LA RECTILINITATE COMBINAT CU BATAIE RADIALA
           • 15-150-0,015 pt Ø>10
           • 150-200-0,02 pt.Ø>15
           • 200-400-0,03 pt Ø>20
           • >400- 0,04 py Ø>25
   b) BATAIE FRONTALA
           • Ø10-20-0,015
           • Ø20-60-0,025
           • Ø60-100-0,03
           • Ø>100 – 0,04
   c) RUGOZITATE MINIMA
           • Ra 0,8

GAURI PRELUCRATE CU BURGHIUL
1. DIMENSIUNI
   a) DIAMETRE
           • Ø2 – Ø30
   b) ADANCIME
           • Ø2 – Ø3 – max50
           • Ø4 – Ø6 -max100
           • Ø6-Ø10 -max150
           • Ø10-Ø30-max200
2. ABATERI
   a) LA DIAMETRE
           • ±0,2 pana la Ø15
           • ±0,3 pana la Ø30
   b) DISTANTA DINTRE GAURI
           • ±0,1 pe masini in coordonate
   c) PERPENDICULARITATE
           • pt 1 < 20 + 0,15 pt L20-50-0,2 L>50-0,3
   d) RUGOZITATE
           • Ra 3,2 min

GAURI PRELUCRATE PRIN ALEZARE SAU RECTIFICARE
1. DIMENSIUNI
   a) DIAMETRU
           • Ø4 – Ø100
b) LUNGIMI
           • L<Ø10 -Lmax-45
           • Ø10 – max – 60
           • Ø40 – 60-Lmax-80
           • Ø80-100-Lmax-40
2. ABATERI
   a) ABATERI DE LA CILINDRITATE
           • 0,02
   b) ABATERI DE LA ANTRAX
           • ±0,02
   c) ABATERI DE LA DIAMETRU
           • 0,02 (in principiu nu putem cobora sub cota 7 de precizie nici la ambori nici la gauri)
3. RUGOZITATE
           • Ra 0,8

 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice
 • Capabilitati tehnologice