Accesorii mașini-unelte

Accesoriile sunt mecanisme pentru orientarea semifabricatelor cu așezare pe suprafața cilindrică exterioară a acestora. În anumite cazuri, ele pot realiza și asezarea semifabricatelor pe suprafețe exterioare și interioare de alte forme. În scopul orientării semifabricatelor, suprafețele active ale accesoriilor vin în contact cu semifabricatul printr-o deplasare sau deformare a anumitor elemente ale acestuia.